Bit

2016 yılında @biliyon tarafından açılan bu başlık 1 entry ile zenginleşti ve 350 defa ziyaret edildi.

Fotoğraflar

Fotoğraf yüklenmemiş.

1 dakikada okunabilir.
Elektronikte, olası iki mantıksal durumdan herhangi bir tanesine bit denir. Teoride devreden elektrik akımı geçmiyorsa 0, elektrik akışı varsa 1 durumu oluştuğu kabul edilir ancak bundan farklı durumlar da 1 ve 0'a indirgenecek biçimde yorumlanabilir. Örneğin belli bir limiti aşan veya aşmayan gerilim değerlerini ölçmek de bize mantıksal olarak iki farklı durumu adreslemeye imkan sağlar.

Örneğin elimizde 2 tane devre olsun. İlk devrede akım, kaynaktan çıkıp doğruca kaynağa geri dönmekte ve kaynağın gerilimi sürekli 1-6 volt arasında değişiyor. Şimdi bu devreye gerilim ölçebilen bir cihaz * bağlayalım. Bu cihazın üzerinde 1-10 arasında limit ayarı yapan bir ayar düğmesi olsun. Düğmeyi 4'e getirdik. Cihazın görevi şu; devrede 4 volttan az gerilim ölçülürse içindeki bir anahtarı -evimizdeki lambayı yakan anahtara benziyor diyelim- yalıtkan hale getiriyor, 4 volttan fazla gerilim ölçtüğünde anahtarı iletken hale getiriyor.

Farkettiğiniz gibi durumu otomatik değiştirilen anahtara örneğin bir lamba devresi bağlarsak 1-6 volt arasında sürekli değişen bir sinyali mantıksal 2 değere indirgemiş oluruz ve anlık olarak hangi yönde değiştiklerini görsel olarak izleyebiliriz.

Önceden tanımlanmış bir durumun kesin biçimde gerçekleşmesidir, bit.