Ünlü Türemesi

Anlam Ayrımı Bulunmuyor.

2018 yılında @freeman tarafından açılan bu başlık 4 entry ile zenginleşti ve 3470 defa ziyaret edildi.

1 dakikada okunabilir.
-cık -cik eki alan sözcüklerde ünlü düşmesi mevcut olabilir demiştik. İşin güzel tarafı bu sözcüklerin sayısı o kadar az ki, ezberlemek bile iş görür.

  1. az > az(ı)cık
  2. bir > bir(i)cik
  3. genç > genc(e)cik
  4. dar > dar(a)cık


Türeyen ünlüler parantez içine alınmıştır.

Sınav notu: Kafa karıştırmak için "öpücük" ve "gülücük" gibi sözcükler kullanılabilir. Bunlar görüntüde -cük eki almış gibi görünüyor olsa da sözcüklerin kökü, "öpüş" ve "gülüş" şeklinde olup birer işteş çatılı fiildirler ve ünlü düşmesi yoktur, bunun yerine "ş" sesleri düşmüştür, yani ünsüz düşmesine sahiptirler.

Sınav notu: Kafa karıştırmak için kelimeleri verip "hangisinde birden fazla ses olayı vardır" şeklinde bir soru gelebilir. İşte o sözcük de "gencecik" sözcüğüdür. Bunda hem ünlü türemesi olduğu gibi sözcüğün kökü olan "genç" sözcüğündeki "ç" harfi yumuşayıp "c" olduğu için ünsüz yumuşaması gerçekleşmiştir.

#türkçe #dil bilgisi