Fizik

Anlam Ayrımı Bulunmuyor.

2016 yılında @freeman tarafından açılan bu başlık 2 entry ile zenginleşti ve 1262 defa ziyaret edildi.


Bilimin madde, enerji ve hareket gibi çeşitli konularla ilgilenen büyük bir dalıdır. Doğa bilimi olarak anıldığı da olur.

(bkz: Matematik)

(bkz: Kimya)
3 dakikada okunabilir.
Latince bir kelime olup "doğa öğretisi" anlamına gelir.
Bilinen en eski bilim dalıdır. Doğayı incelemek, anlamak, doğa içindeki döngüyü matematiksel olarak tanımlamaktır. Doğadaki fenomenlere anlam verebilmek için kuvantitatif modeller geliştirilir. Madde ve enerjinin bir yer ve zaman içinde etkileşimini inceler ve tanımlar.Fizikte çalışmak deneysel metodlarla ve teorik modeller oluşturarak gerçekleşir. Fizik alanında kazanılmış olan bu metodlar diğer bilim alanlarında da kullanılır (kimya, biyoloji, jeoloji, tıp ve mühendislik alanları). Hatta yeni dönemlerde sosyal bilimler ve ekonomi bilimlerinde de bu metodlardan faydalanıldığı gözlemlenebilinir.

Eskiden, çok çok eskiden, antik dönemlerde felsefenin bir alanı olarak karşımıza çıkar. Galileo ve Newton zamanında metodik öğrenme olarak devam eder. Bu da deneysel felsefe olarak adlandırılır.

Metoduna ve konu alanına göre fizik iki büyük alana ayrılır. Bunlardan birisi teorik fiziktir. Matematiksel olarak ve doğa kanunlarına göre anlatmaya çalışır. Teorileri ve kanunları formüllemek için de matematik ve mantık kullanılır. Buradaki amaç bir sistemin davranışını önceden bilmeye çalışmaktır. Bunu da başarabilmek için deneysel fizikten faydalanılır. Deneysel fizikte ölçümler, gözlemler gerçekleştirilir. Burada elde edilen değerler ile teori uygulanır.Mühendislik, jeoloji, astronomi, kimya ve biyoloji ile çok yakın bağlantısı olan bir bilim dalı. Bu bilim dallarında fizik temel bilim dalı olarak algılanır. Özellikle bu dalları okuyan öğrenciler mutlaka fizik dersine katılır.

Bilim dalları arasındaki ayrım gün geçtikce edinilen bilginin fazlalaşmasından dolayıdır ve yeni yeni bilim dalları oluşmaktadır.
Günümüzde fizik daha cok cansız varlıkları inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkar, aslında fizikte böyle bir şey yoktur. Her türlü hareket ve etkileşim fizik için önemlidir.
Mühendisler kendilerini fizikten koparamazlar. Özellikle mekanik konusunda fiziğe bağımlıdır. Astronominin de laboratuvarda deneyler yapma imkanı yoktur. Bu yüzden fizikte gerçekleşen gözlemlere ihtiyaç duyar.Fiziğin klasik mekaniğe bağlı bir teori yuvası bulunur. Bunlar:
 • Klasik mekanik
 • Elektrodinamik
 • Termodinamik
 • Görelilik kuramı
 • Kuvantum fiziği


Modern fiziğin konu alanları da şöyledir;
 • Parçacık fiziği
 • Hadronlar ve nükleer fizik
 • Atom ve molekül fiziği
 • Yoğun madde ve akışkanlar fiziği
 • Astrofizik ve kozmoloji


Disiplinler arası konular:
 • Astrofizik (astronomik fenomenleri fiziksel metodlarla araştırma yöntemi)
 • Biyofizik (fiziksel kuralların canlıların üzerindeki etkisi)
 • Tıbbi fizik (röntgen, nükleer manyetik rezonans gibi )
 • Fiziksel kimya (Fiziksel metodların kimyada gösteri nesnelerine uygulanması)
 • Jeofizik (depremler vb. fenomenleri inceleyebilmek içi)
 • Teknik fizik (kuvantum bilgisayar)
 • Çevresel fizik (enerji ve klima)
 • Sosyofizik ve Ekonofizik (istatistik)
Fizigin felsefe ile arasında olan ilişki geleneksel olarak çok yakındır. Geçmişte yaşamış olan tanınmış filozofların çoğu fizikcidir yada tanıdığımız fizikcilerin çoğu filozoftur.

#teknoloji
#bilim