Kanalizasyondan Kömür Üretimi

Anlam Ayrımı Bulunmuyor.

2019 yılında @gizmagtr tarafından açılan bu başlık 1 entry ile zenginleşti ve 103 defa ziyaret edildi.

5 dakikada okunabilir.
İspanya'da bulunan bir şirket lağımdan elde edilen atıklarla karbon nötr bir yakıt üretmenin yolunu buldu.Ingelia isimli şirketin kurucusunun söylediğine göre, 2022 yılına kadar 220,000 ton kömürün yerini ürettikleri biyolojik kömür alacak.

İspanyol menşeyi bu firmanın geliştirdiği endüstriyel süreçte, biyolojik atıklar işlenerek biyokarbon yakıtlara dönüştürülüyor. Kaynak olarak da lağım atıkları veya kompostlaşmış organik atıklar kullanılabilecek. Elde edilen ürün tıpkı kömür gibi yanıyor ancak ürün özünde karbon nötr. Üstelik yandığında kömüre nazaran çevreyi kirleten nitrojen, sülfür ve klorin gibi zararlıların yayılması dikkate değer ölçüde daha az.

Organik atıkları, karbondioksit ve diğer kirleticileri yaymayan biyokarbona dönüştürmekle Ingelia, klasik kömürden daha sürdürülebilir bir enerji kaynağı bulmuş oldu.

Avrupa Toplulukları Komisyonu * 2050 yılına kadar yaydığı sera gazlarını 1990 yılındaki seviyenin altına indireceğini ilan etmişti.

Gerçekçi olmak gerekirse; bu hedefe ulaşabilmek için herkesin bu taşın altına elini koyması gerekir ancak şu anda önümüzde duran reçete hiç de iç açıcı görünmüyor. Birleşmiş Milletler'e göre iklim değişikliğini durdurmak için "görülmemiş bir değişim" gerekecek diyor. Hem sosyal hem de küresel seviyede.

Yine de İspanyol şirket, çözümün küçük bir parçasının anahtarını elinde tutuyor olabilir. Biyokömür * adı verilen biyokarbon üretimi endüstriyel ölçekte hayata geçirildiğinde kömüre oranla çok daha temiz bir enerji kaynağı vadediyor.10 yıl önce Marisa Hernández, diğer iki ekip arkadaşı ile birlikte Ingelia firmasında lağım veya kompost atıkları biyokömüre dönüştürebilecek endüstriyel bir üretim süreci geliştirmek için birlikte çalışmaya başladılar. Elde ettikleri ürün işe yarıyor ve kömür gibi yanıyordu ancak daha ilginç yanı kömürle eşdeğer enerjiye sahip olduğu halde ondan daha az kirleticiler açığa çıkarıyordu.

Belli bir basınç ve sıcaklık altında, mesela 20 bar ve 200ºC gibi, organik malzeme içindeki suyu uzaklaştırıyoruz, diğer bir deyişle malzeme içindeki sıvı suyu sifonlama yöntemiyle çekiyoruz. Bunun sonucunda elimizde konsantre hale gelmiş, %95 oranında karbon içeren bir malzeme kalıyor.


Ingelia'nın dönüşüm süreci sırasında (ki bu hidrotermal karbonizasyon adıyla bilinir) zarar verici atıklar olan nitrojen, sülfür ve klorin gibi maddelerin büyük çoğunluğu atık içindeki sıvı çekilirken bu sıvı ile birlikte malzemeden uzaklaştırılıyor. Yaklaşık 8 saat süren işlemin sonucunda elde sert, kuru ve silindir biçimli, fosil yakıtların yerini alabilecek karbon bir yakıt kalıyor.Üretilen ürün kömürle aynı kalori değeri ve yanma yapısına sahip. Sıradan bir kompostlaştırma veya biyogaz işletmesinde malzemenin işlenmesi yaklaşık 30 gün sürer. Bu yöntemde ise aynı işlem 8 saatte tamamlanıyor.

Şirketin geliştirdiği işleme süreci şimdiden İspanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere satıldı ve kullanılıyor. Aslına bakılırsa şuanda İtalya'nın en büyük lağım işletmesi Tuscany bölgesinde kurulu olan tesislerinde bu sistemi kullanarak yılda 80,000 ton kanalizasyon atığını dönüştürüyor. Belçika'daki Oostende şehri de aynı şekilde 20,000 ton atığı 4 tane reaktör yardımıyla yakıta dönüştürüyor.Ingelia'nın kurucusu Marisa Hernández 2022 yılına gelindiğinde yıllık 220,000 ton kömürün yerine üretilen bu organik kömürün kullanılacağını öngörüyor.

Girdi olarak çöp, umumi atıkların organik bölümleri, kanalizasyon arıtma tesislerinden gelen organik atıkları ve hatta ağaç yaprakları ve benzeri organik çöpleri kullanabiliyoruz.


Şirket 2017 yılını 2.29 milyon dolarlık iş hacmiyle kapatırken 2018 yılında 3.44 milyon dolar beklentisi vardı. 2019 yılında ise agresif bir artış bekleyen şirket gelirlerini 29 milyon dolara çıkarmayı planlıyor. 2022 yılı için öngördükleri iş hacmi 107 milyon dolar.

Bu İspanyol şirket biyokütleyi yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanabilmeyi vadediyor gibi görünse de aslında bu sistemle elde edebileceğiniz tek şey biyokömür değil. Bu sistemin Çıkar sağlayabileceğiniz başka uygulamaları da var.Biyo malzeme, pil üretiminde hatta plastik üretmekte kullanılabilecek biyopolimerler gibi daha özel malzemelerin üretiminde kullanılabilir. Ayrıca turba adı verilen ve organik bileşikler yönünden çok zengin, doğal yollarla oluşmak zorunda olan bir gübre yerine de kullanılabilir.

Geliştirilen atık işleme süreci sayesinde 2022'de yılda 220,000 ton kömürün üreteceği yarım milyon ton karbondioksit artık atmosfere salınmıyor olacak. Bu tarihe kadar şirket Avrupa'daki atık yönetimi piyasasının %3'ünü elinde bulundurmayı planlıyor.