#javascript

13 gönderi

Vue.js

Vuex

Deno

Snowpack

Svelte

Alpine.js

Javascript Promise

Javascript Apply Metodu

Javascript Call Metodu

Call metodu, her fonksiyonun static alan adı verilen alanında bulunur ve görevi verilen parametreler ve bağlamda o metodu çalıştırmaktır. Bir fonksiyon tanımlayalım; - Kod Başlangıcı Yazar burada 54 karakter uzunluğunda bir kod yazdı, okumak için yazıyı açabilirsiniz. - Fonksiyonu normal yoldan çalıştıralım; - Kod Başlangıcı Yazar burada 6 karakter uzunluğunda bir kod yazdı, okumak için yazıyı açabilirsiniz. - Burada fonksiyon global alanda çağırıldığı için "window" nesnesi bağlamında çalışır. Dolayısıyla konsola window nesnesi dökümlenir. Fonksiyonu call metodu yardımıyla çalıştıralım; - Kod Başlangıcı Yazar burada 35 karakter uzunluğunda bir kod yazdı, okumak için yazıyı açabilirsiniz. - Bu yöntemde ise metot verilen özel bir nesneyi bağlam (*: context)olarak aldı. Dolayısıyla konsola aldığı nesne dökümlenir. Call metodu ilk parametrede fonksiyonun this sözcüğüne atanacak bağlam nesnesini kabul eder. Ondan sonra gelecek bütün parametreler sırayla fonksiyonun parametre tüneline enjekte edilir. Yani ilk parametre this sabitine, diğerleri argüman tüneline gönderilir. - Kod Başlangıcı Yazar burada 42 karakter uzunluğunda bir kod yazdı, okumak için yazıyı açabilirsiniz. - Dikkat ettiyseniz çalıştıracağınız fonksiyona parametreleri manuel olarak tek tek yazmamız gerekir. Eğer çalıştıracağımız fonksiyonun kabul ettiği parametreler elimizdeyse, bunlara ne göndereceğimizi biliyorsak call metodu işimizi görecektir. Ancak her zaman parametreler elimizde tam olarak bulunmayabilir. Dahası çalıştıracağımız fonksiyon çok biçimli (*: polymorphic)davranan bir metot da olabilir. Bu durumlarda call metodu yetersiz kalacaktır. Onun için de; (bkz: javascript apply metodu)(bkz: javascript bind metodu)#programlama #javascript

Javascript