#fizik

10 gönderi

Sıvı

İletken

Allotrop

Atom Altı Parçacık

Atom

Lenz Yasası

Mor

Madde

Yer Çekimi

Tesla