#kimya

22 gönderi

Sisplatin

Ekzotermik Reaksiyon

Sıvı

Bakır

Sodyum Poliakrilat

Be

Metal

Demir

Fe

Kanalizasyon Suyu Arıtma